โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง? แนะนำการนำเอกสารโอนที่ดินให้ลูกปี 67

โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง?…วันนี้เรามีคำตอบให้!

ณ ตอนนี้ก็คงมีประชาชนจำนวนมากที่ได้จับจองที่ดินต่างๆ เพื่อไว้เป็นแหล่งปลูกสร้างและทำการประกอบอาชีพ แต่ใดๆ ก็มีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ถึงคำตอบที่ชัดเจนว่าถ้าโอนที่ดินต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? ซึ่งคำถามนี้ถือว่าสำคัญมากๆ เพราะถ้าหากเราซื้อที่ดินมาแต่ไม่มีการทำเรื่องโอนที่ดินทั้งจากผู้โอนและผู้รับโอน…สัญญานั้นก็จะเป็นโมฆะได้ นอกจากนี้การที่เราทราบคำตอบว่าโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างก็จะเป็นผลดีที่ทำให้เราสามารถเตรียมเอกสารต่างๆ ได้อย่างเนิ่นๆ แถมเรายังมีเวลาในการเช็คและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโอนที่ดินได้อีกด้วย

อีกทั้งการที่เราทราบคำตอบของคำถามที่ว่าโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างสำหรับการโอนให้คนในครอบครัว…ก็จะช่วยให้การโอนที่ดินนั้นๆ ผ่านไปได้ด้วยดี แถมยังทำให้ผู้โอนและผู้รับโอนสบายใจกันทั้งคู่นั่นเอง ซึ่งในวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามที่ว่าหากมีการซื้อขายให้กับผู้อื่นแล้วโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง? (ทั้งเอกสารโอนที่ดินของผู้ขายและเอกสารการโอนที่ดินผู้ซื้อ) และคำถามที่ว่าหากประสงค์มอบที่ดินให้ลูก…แล้วการโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง?

โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างหากทำการซื้อขายกัน?

จากข้อมูลที่เราได้ค้นหาผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เกี่ยวกับคำถามที่ว่าโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง 2567? ก็ได้พบว่าการโอนโฉนดที่ดินจะแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งก็คือผู้โอนและผู้รับโอน โดยประกอบด้วยดังนี้

  • โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง? (ผู้ซื้อหรือผู้รับโอน)
  • เอกสารการโอนที่ดินผู้ซื้อที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งจำเป็นที่จะต้องเซ็นสำเนาถูกต้องก่อนการโอนที่ดิน
  • ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อให้นำใบเปลี่ยนชื่อมาด้วย
  • โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง? (ผู้ขายหรือผู้โอน)
  • หากถามว่าใช้อะไรบ้างสำหรับโอนที่ดิน ก็ขอบอกเลยว่าสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ที่สุดนั่นก็คือโฉนดที่ดิน
  • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้โอนโฉนดที่ดิน
  • โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง? มีคู่สมรสต้องให้ข้อมูลหรือเอกสารไหม? – หากมีคู่สมรสก็จะต้องมีใบยินยอม , สำเนาใบสมรส , บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างหากประสงค์มอบที่ดินให้ลูก?

สำหรับเอกสารโอนที่ดินให้ลูกก็จะแตกต่างกับการโอนที่ดินในหัวข้อข้างต้น ซึ่งคำถามที่ว่าหากต้องการมอบมรดกอย่างที่ดินให้แก่ลูก…แล้วโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง? หัวข้อนี้มีคำตอบ!

  • อย่างแรกเลยไม่ว่าจะโอนที่ดินออนไลน์หรือโอนที่ดินกับเจ้าหน้าที่…สิ่งที่ขาดไปไม่ได้ แถมต้องเช็คและตรวจสอบดีๆ นั่นก็คือโฉนดที่ดิน!
  • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของพ่อ , แม่และลูก
  • ใบจดทะเบียนสมรสของพ่อและแม่

นอกจากนี้หากใครที่มีข้อสงสัยหรือต้องการคำตอบอย่างชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ว่าโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง? หากไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วจะส่งเอกสารโอนที่ดินให้ลูกได้อย่างไร? ก็สามารถติดต่อเพื่อโทรสอบถามกับกรมที่ดิน 021415555 ได้เลย!